Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 2458820
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 2557634
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 3545126
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: J. De'fontaine
NXB: Maloine S.A Editeur
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Loygue
NXB: Masson et Cie
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Bertram G. Katzung
NXB: Lange Medical Publications
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 29497974

Tổng số người online cùng bạn : 8745