Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 1263
  • Số lượng thẻ cấp: 872
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2710
  • Luận văn: 0
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 13892935
  • Số người truy cập cùng bạn: 1878
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 919214
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 1104346
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 1484097
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: Bộ y tế- Bệnh viện Bạch mai)
NXB: 2011
Lượt tải: 13
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: J-P. Coulaud
NXB: Masson
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: John J. Bergan, M.D
NXB: Grune & Stration
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Lloyd M. Nyhus, Christopher Wastell
NXB: Little, Brown and Company
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 13892935

Tổng số người online cùng bạn : 1878